Digitale transformatie is puur mensenwerk

Slimme apparaten, online censoren en big data-analyse nemen de rol over van mensen in sectoren als transport, logistiek en industrie. Samen met de toenemende robotisering heeft dat grote gevolgen voor de manier waarop we met arbeid moeten omgaan. Over een ding zijn de experts het eens: de digitale transformatie maakt de mens belangrijker dan ooit.

Molenaars, putjesscheppers, telefonisten en televisieomroepsters: we zijn ze nog niet vergeten, maar als beroepsgroep bestaan ze al lang niet meer. Tijden veranderen, en daarmee ook de vraag naar specifieke diensten en vaardigheden. Door de opkomst van big data, kunstmatige intelligentie, Internet of Things en de cloud kunnen bestaande productielijnen en zelfs hele fabrieken volledig worden geautomatiseerd.

Ethiek en integriteit als kernwaarden

Dat betekent dat wereldwijd zo’n 120 miljoen werknemers moeten worden omgeschoold. Een recent onderzoek van het IBM Institute of Business Value baseert zich voor die schatting op een enquête onder ruim 5600 managers in 48 landen. Slechts 41% van de ondervraagde bedrijven heeft voldoende mensen met de juiste capaciteiten om hun doelen te halen. Ze hebben behoefte aan creatieve geesten die zich makkelijk aanpassen aan de snel veranderende omstandigheden. Een sterk gevoel voor ethiek en integriteit beschouwen de werkgevers daarbij als noodzakelijke waarden.

“Door de opkomst van nieuwe technologieën neemt de vraag naar menselijke denkkracht hand over hand toe.”

Persoonlijkheid belangrijker dan vaardigheid

Het dichten van de kenniskloof is daarmee eerder een kwestie van persoonlijkheid dan van vaardigheid. Door de opkomst van nieuwe technologieën en zelfsturende netwerken, systemen en processen neemt de vraag naar menselijke denkkracht snel toe, op alle niveaus. Want naast ethiek en integriteit is er grote behoefte aan typische menselijke eigenschappen zoals creativiteit, flexibiliteit, teamwork en leiderschap.

Inzetten op mentoring

Om succesvol te zijn in de digitale economie hebben bedrijven dus geschoolde mensen nodig, die makkelijk communiceren, kritisch denken en praktisch ingesteld zijn. Volgens IBM betekent dit dat werkgevers veel meer moeten inzetten op mentoring en ervaringsleren, om ze klaar te stomen voor de digitale transformatie.

Tot die conclusie komt ook Klaus Schwab, oprichter van het World Economic Forum. Hij stelt dat het tempo van de digitale transformatie veel hoger ligt dan tijdens de industriële revolutie. En we zitten pas in de beginfase, volgens de Duitse ingenieur en econoom. Zijn verwachting is dat de digitalisering van economie en arbeid de komende jaren in een stroomversnelling komt, om over tien tot twintig jaar zijn hoogtepunt te bereiken.

Meer vrijheid en verantwoordelijkheid

Innovatie is zeldzaam in een formele omgeving met verplichte werktijden, meent Schwab. Een kantooromgeving met eigen bureaus en vaste routines heeft daarom zijn langste tijd gehad en maakt gestaag plaats voor flexibele werkmodellen waarin medewerkers veel meer vrijheid en eigen verantwoordelijkheid krijgen. Want alleen dan kunnen we meegaan in de nieuwe realiteit, waarin constante verandering een vaststaand gegeven is geworden.

Praat mee

We graag met jou in gesprek over de invloed die digitale transformatie heeft op ons werk. Praat met ons mee via LinkedIn, Facebook of Instagram en hou onze website in de gaten voor meer informatie over het EVG Café van 10 december.