Een goed afgekaderd projectvoorstel

Wat gaat het toch snel zo'n traineeship. Ik heb mijn Startproject afgerond, ik heb het ISO 20000 Foundation certificaat behaald én ben inmiddels gestart bij mijn eerste opdracht.

De theorie en de praktijk

De bedoeling van het Startproject was om de PRINCE 2 methode in de praktijk te brengen. Van het opstellen van een projectvoorstel tot het opleveren van het projectresultaat. Kortom de theorie in de praktijk brengen. De praktijk bleek een stuk weerbarstiger dan de theorie. Vooral het opstellen van het projectvoorstel heeft mij heel wat hoofdbrekers gekost. Simpele vragen als, “wat is het doel van het project?” en “welk eindresultaat verwacht de opdrachtgever?” bleken lastig om concreet te maken en op te schrijven. Vele conceptversies zijn in de digitale prullenbak beland. Door een aantal sparsessies met mijn coach Karel en veel denkwerk is er een goed en concreet projectvoorstel uitgekomen, die in een keer door de opdrachtgever werd goedgekeurd. Na goedkeuring van het projectvoorstel door de opdrachtgever, kon ik starten met de uitvoering van het project. Toen werd mij het belang van een goed afgekaderd projectvoorstel pas echt duidelijk.

Een afgekaderd projectvoorstel

Door het projectdoel, verantwoordelijkheden en werkzaamheden van te voren goed af te kaderen, is de uitvoering een stuk gemakkelijker. Dan zie je dat al het voorwerk zich dubbel en dwars terug betaald. De uitvoering van het startproject is dan ook goed verlopen en, heel belangrijk, de opdrachtgever was tevreden met het opgeleverde projectresultaat.

O ja, en tussen de bedrijven van het Startproject door, heb ik ook nog kunnen studeren voor het ISO 20000 Foundation examen. En dat had niet gelukt als ik mij projectvoorstel niet had afgekaderd :-)

ISO 20000 is een standaard voor IT Service Management. IT organisaties kunnen zich ISO 20000 certificeren door aan de gespecificeerde eisen uit de standaard te voldoen. Hiermee tonen de organisaties de kwaliteit van de service managementprocessen van een ICT-organisatie aan. Voor het behalen van het certificaat dien je de basisbegrippen, structuur en samenhang van ISO 20000 te kennen. De standaard is gebaseerd op ITIL (waarvan ik het certificaat al eerder heb behaald). Het studeren en het examen leverden dan ook geen problemen op.

De theorie in de praktijk

Inmiddels ben ik begonnen bij mijn eerste echte opdracht. De komende drie maanden werk ik bij Vitens als Change Management Coördinator. Binnen Vitens wil men het Change Management proces verbeteren. Het proces loopt, maar is nog niet (geheel) vastgelegd en beschreven. Mijn taak is onder andere om het huidige proces en de onderliggende procedures te beschrijven, vast te leggen en verbeteringen aan te brengen. Een hele mooie gelegenheid om de geleerde theorie van ITIL en ISO 20000 in de praktijk te brengen!