Generatie Y? Dat gaat over mij!

EVG Friday is een van de leukste en leerzaamste onderdelen van het traineeship bij EVG Start. Samen met mijn collega trainees kom ik iedere eerste vrijdag van de maand gezellig samen op het EVG hoofdkantoor om van- en met elkaar te leren. Naast de reguliere break-outs die wij als trainees zelf faciliteren, hebben we afgelopen EVG Friday een lezing gekregen van Tuyen Lien. Tuyen is een onderzoeker die onder andere voor Syntrus Achmea en Accenture heeft gewerkt. Een echte expert dus. Het was een erg leuke en leerzame sessie en die wil ik natuurlijk graag met je delen.

Het onderzoek

Het onderzoek dat Tuyen heeft gedaan gaat over generatie Y. Deze generatie is geboren tussen 1982 en 2001. Dat gaat dus over mij… dat is dus interessant… Wat ik vaak lees over de generatie Y is dat wij als arrogant, assertief en eigenwijs worden gezien en denken dat we heel wat zijn. Maar is er echt iets mis met mijn generatie?

Tuyen geeft aan dat generaties worden gevormd door onder andere opvoeding, tijdgeest, maatschappelijke ontwikkeling en vaak ook door onvrede over bestaande patronen. Generatie Y heeft een enorme technische ontwikkeling doorgemaakt waardoor de kloof met voorgaande generaties erg groot kan lijken.

Het onderzoek van Tuyen naar de generatie Y gaat in op leiderschapsvormen binnen verschillende generaties. Waar hij onder andere naar heeft gekeken, is de vraag waarom trainees een bedrijf vaak relatief snel verlaten na een traineeship. Dit is een kwestie die grote bedrijven veel bezig houdt, waardoor veel van hen erg geïnteresseerd waren om mee te werken aan het onderzoek. Dit ondanks het feit dat Tuyen in eerste instantie alleen kleinere bedrijven wilde betrekken bij het onderzoek. Hij was er namelijk van overtuigd dat het veel moeite zou kosten om samenwerking met grote corporaties tot stand te brengen. Mijn generatiegenoten en ik staan dus erg in de belangstelling.

Nu het onderzoek zelf. Het onderzoek is opgedeeld in drie onderdelen: verleden, heden en toekomst. Bij de onderzoeksvragen over het verleden probeert Tuyen te achterhalen waarom iemand voor een bepaalde organisatie heeft gekozen. Heden gaat over het functioneren van het jonge talent. Hierbij komen vragen aan bod als: hoe gaat de samenwerking met andere generaties? Wat is goed leiderschap? Hoe wil jij je ontwikkelen? Wat vinden jullie van de bestaande hiërarchie in organisaties? Waar krijg je energie van op je werk? Waar krijg je de minste energie van? En bij het onderdeel toekomst wordt vooral gekeken naar de ambities van trainees.

Work-life-blending

Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat generatie Y aan work-life-blending doet. Werk en privé zijn altijd gemixt, tijdens en na werkuren. Deze twee moeten in balans zijn voor generatie Y. Ontwikkeling en beleving zijn daarnaast belangrijk voor deze generatie. Generatie Y wil de 3 V's: vrijheid, verantwoordelijkheid en vertrouwen. Dit botst vaak met de huidige generatie managers die uit de generatie van hun ouders komt. Die generatie vindt dat je vrijheid, verantwoordelijkheid en vertrouwen moet verdienen.

Zelf merk ik het verschil tussen mijn en andere generaties vooral door de manier waarop een werkdag wordt ingedeeld. Ik ben groot voorstander van work-life blending; als ik om drie uur ‘s middags graag een rondje hardloop omdat de zon nog schijnt moet dat kunnen. En die tijd wordt dan later weer ingehaald. Bij je werkgever kun je dan af en toe wel eens scheef aangekeken worden, omdat andere generaties gewend zijn van 9 tot 5 achter hun bureau te blijven zitten. En dat is nog maar een voorbeeld van het verschil tussen de verschillende generaties op de werkvloer.

Verschuiving

Wat het onderzoek laat zien - en wat ik zelf ook wel een beetje merk - is dat door de opkomst van generatie Y een verschuiving plaats zal gaan vinden in leiderschap. Inspirerende, motiverende en coachende leiders zullen de plaats in gaan nemen van managers. Er gaat dus echt wel wat veranderen.

En wat ook wel interessant is, is dat iedere nieuwe generatie vaak eerst als verloren wordt beschouwd. Maar dat komt dan uiteindelijk weer goed. En op het moment dat mijn generatiegenoten het grootste deel van de leiderschap/management functies vervullen, zal er een generatie Z zijn die zich er tegen af zal zetten en het weer anders aan gaat pakken. Samenwerken met de ICT Managers van over-overmorgen….Ik kijk er nu al naar uit!