Hoe perfectionisme zich bij mij uit

Een vraag die tijdens sollicitatiegesprekken vaak gesteld wordt is “wat zijn je sterke en zwakke punten?”. Carrièretijger.nl geeft het volgende advies: “Noem eigenschappen die op het eerste gezicht slecht zijn, maar ook geïnterpreteerd kunnen worden als sterke punten. Bijvoorbeeld: ik ben perfectionistisch”. Ik denk dat de schrijvers van Carrièretijger.nl nog nooit een echte perfectionist hebben ontmoet, want als rasperfectionist kan ik zeggen dat dit zeker geen verkapt sterk punt is maar juist je eigen ontwikkeling behoorlijk in de weg kan zitten. Zo leidt mijn perfectionisme vaak tot een frustrerende cirkel van het niet bespreekbaar maken van issues, het doen van aannames en veel uitstelgedrag.

Hoe uit zich dat bij mij?

In de afgelopen maanden is voor mij steeds duidelijker geworden om welk patroon van gedrag dat precies gaat. Dat gaat ongeveer zo. Wanneer ik een nieuwe opdracht krijg trek ik die meteen naar me toe zonder al te veel vragen te stellen. Ik maak het als het ware meteen ‘mijn probleem’ en voel me persoonlijk verantwoordelijk voor het slagen van de opdracht. In mijn enthousiasme en trots wil ik de opdrachtgever blij gaan maken met een ‘perfect resultaat’, en heb ik de aanname dat hij/zij me daar niet al te veel in zal gaan helpen; ik zal het zelf moeten doen, mezelf bewijzen! Dat zorgt er voor dat ik in een oriënterend gesprek het moeilijk vind aan te geven als ik iets niet begrijp of weet. Ik vraag dus eigenlijk niet genoeg door, waardoor ik in feite te weinig informatie heb om aan mijn opdracht te kunnen beginnen. Om die gaten in mijn informatie op te vullen, doe ik vervolgens aannames die ik niet toets met de opdrachtgever. Ik stel dus mijn eigen projectdoelen, die vaak onhaalbaar hoog zijn, en kies een perfectionistische in plaats van pragmatische aanpak om die doelen te bereiken. Wanneer ik vervolgens tegen de onhaalbaarheid van mijn eigen gestelde doelen of aanpak aanloop, slaat de stress toe, en ga ik uitstellen. Gevolg is dus dat onderweg kan blijken dat mijn eigen gestelde doelen niet stroken met de verwachtingen van de opdrachtgever, en dat het project langer duurt dan nodig.

Hoe ga je ermee om?

Wat ik zo fijn vind aan werken bij EVG Start, en wat voor mij zwaar meewoog in de keuze om hier te solliciteren, is dat ik word aangemoedigd om mijn valkuilen, zoals mijn perfectionisme, bespreekbaar te maken. Daar is ruimte voor tijdens de maandelijkse EVG Friday of de wekelijkse een-op-eengesprekken met mijn coach. Sterker nog: het kwetsbaar opstellen van jezelf wordt alleen maar aangemoedigd! Samen met mijn coach heb ik het patroon van gedrag ontwaard dat ik hierboven heb beschreven, en belangrijker: we zijn aan het kijken hoe ik die cirkel kan doorbreken zodat ik juist in een positieve, productieve flow terechtkom. Een manier om dat te doen is bijvoorbeeld door na het initiële gesprek met je opdrachtgever naar hem of haar terug te gaan met al je vragen, en simpelweg aan te geven dat je de opdracht nog niet helemaal begrepen hebt. Een andere manier is om alles wat je begrepen hebt van de opdracht, inclusief jouw eigen aannames, op te schrijven en te toetsen bij de opdrachtgever: heb ik het goed begrepen?

Sowieso heb ik gemerkt dat opdrachtgevers het heel prettig vinden om op regelmatige basis betrokken te worden bij je opdracht, bijvoorbeeld bij het opstellen van je aanpak en planning, of door een tussentijdse review van je werk te laten doen. Dat geeft ze het vertrouwen in jou als projectmanager. Ook weet ik inmiddels van de trainingen bij EVG Start dat opdrachtgever helemaal niet van je verwachten dat je alles weet, en dat juist het aangeven dat je iets niet begrepen hebt als sterk wordt ervaren.

Zoals ik het ervaren heb, kan perfectionisme dus leiden tot uitstelgedrag en frustratie. Gelukkig is bij EVG Start begrip voor dit soort valkuilen, en heb je de mogelijkheid je hierin te ontwikkelen. En mocht je denken dat coachingssessies en trainingen niet genoeg zijn, dan zijn er altijd nog zat collega-trainees die vaak tegen dezelfde problemen zijn aangelopen en altijd bereid zijn je te helpen!