Salaris geen voorspeller tevredenheid trainees

Wat vinden trainees zelf van hun traineeship? Hoe ervaren ze de verantwoordelijkheden, de begeleiding en het salaris? De uitkomsten van de eerste Nationale Trainee Monitor van EVG Start zijn verrassend.

EVG Start heeft al tien jaar ervaring met traineeships binnen het digitale domein en plaatst talentvolle trainees met een WO- of HBO-achtergrond bij onder meer ABN Amro, ICS en Feenstra. Bij veel Nederlandse bedrijven staan traineeships echter nog in de kinderschoenen. De kwaliteit van de trajecten kan enorm verschillen.

“De afgelopen jaren zagen we een wildgroei aan traineeships”, zegt Karel van Gool, oprichter van EVG Start. “Het is geen beschermde titel, dus wanneer mag je van een succesvol traineeship spreken? Om dat uit te zoeken zijn we met de Nationale Trainee Monitor begonnen.”

De Nationale Trainee Monitor bestaat uit een enquête die door 571 trainees en alumni van traineeships werd ingevuld. Zowel interne trainees (die solliciteerden bij het bedrijf waar ze het traineeship doorlopen) als externe trainees (die via een organisatie als EVG Start bij een bedrijf geplaatst zijn) deden mee. 

Bekijk de samenvatting de van onderzoekspresentatie over lees onder de video de belangrijkste onderzoeksresultaten. 

1) Roulatie werkt averechts

De voornaamste reden dat jong talent kiest voor een traineeship is de mogelijkheid om ervaring op te doen bij verschillende bedrijven of afdelingen. Maar als trainees eenmaal aan de slag zijn, wordt het rouleren tussen projecten, afdelingen of organisaties nog maar door 5 procent van hen als grootste voordeel van een traineeship genoemd. Sterker nog: het rouleren is ook het meest genoemde nadeel van een traineeship. Een groter aantal opdrachtgevers heeft dan ook een negatief effect op hoe graag de trainee bij een opdrachtgever wil blijven werken.

Karel: “In eerste gesprekken zeggen kandidaten vaak dat ze veel verschillende bedrijven willen zien. Als ze eenmaal aan het werk zijn blijkt dat ze het toch belangrijker vinden om een project af te maken. In de praktijk voelen kandidaten zich meestal snel op hun plek binnen een organisatie en ontstaat de behoefte om verantwoordelijkheid te dragen. Daarom kiezen wij ervoor om trainees bij één opdrachtgever te plaatsen en liefst ook bij één project, zodat ze er gedurende de tijd steeds meer verantwoordelijkheden bij krijgen.”

Ben je graag op de hoogte van álle uitkomsten van de Nationale Trainee Monitor? Vraag dan onderaan dit artikel de handout met onderzoeksresultaten aan.

2) Focus op persoonlijke ontwikkeling is grootste voordeel

Het grootste voordeel van een traineeship is volgens de respondenten de focus op persoonlijke ontwikkeling: 26 procent van de trainees vindt dat aspect het belangrijkst. Ook het opbouwen van een netwerk (13 procent) en de opleidingsmogelijkheden (12 procent) zijn veelgenoemde argumenten om voor een traineeship te kiezen.

“Als je de percentages voor persoonlijke ontwikkeling en opleidingsmogelijkheden bij elkaar optelt, vindt dus bijna 40 procent van de trainees dat ze onvoldoende opgeleid dan wel onvoldoende klaar zijn voor het werkzame leven”, zegt Karel. “Dat betekent dat er een groot gat is tussen het hoger onderwijs en de arbeidsmarkt, waardoor jonge mensen het gevoel hebben dat ze een tussenstap nodig hebben. Een traineeship, in hun geval.”

3) Trainees willen meer begeleiding

Bijna de helft van de respondenten geeft aan dat ze meer (18 procent) of betere (28 procent) begeleiding willen tijdens een traineeship. Het aantal uren begeleiding heeft een sterk effect op de mate waarin de trainee werkzaam wil blijven bij de opdrachtgever.

“Meer begeleiding is niet altijd beter, je moet het afstemmen op het individu. Maar uit de Monitor blijkt dat sommige trainees maar een uur begeleiding krijgen per maand. Is het dan nog een traineeship? Als je de behoefte aan persoonlijke ontwikkeling en opleidingsmogelijkheden ziet, hoe kan het dan dat een opdrachtgever minder dan een uur per maand aan de persoonlijke ontwikkeling van een trainee werkt? Dat gaat niet.”

4) De vijf belangrijkste voorspellers voor tevredenheid

De vijf belangrijkste voorspellers voor tevredenheid, oftewel het willen blijven werken bij een opdrachtgever, zijn:

o   Frequentie van persoonlijke begeleiding

o   Frequentie van roulatie

o   Mate van uitdaging

o   Hoeveelheid contact met andere trainees

o   Frequentie van trainingen en workshops

“Het is dus niet het salaris dat bepaalt of trainees bij een opdrachtgever door willen of niet. Het salaris – gemiddeld 3.005 euro bruto per maand – is slechts een kleine voorspeller. Vanuit de praktijk weten we dat het heel belangrijk is dat trainees met gelijkgestemden kunnen praten. Dat ze elkaar kunnen ondersteunen en dat ze in deze belangrijke fase van hun leven goede vrienden maken. Dat wordt nu door de Monitor onderschreven”, aldus Karel.

Vraag nu de handout van de Nationale Trainee Monitor aan met daarin alle uitkomsten ons onderzoek. Je ontvang dan naast de handout (pdf) ook Karel’s checklist voor een goed mentorgesprek (pdf). Je vraagt de onderzoeksresultaten en de checklist hieronder aan.

 


Ontvang de onderzoeksresultaten

Vraag de tweemaandelijkse EVG Nieuwsbrief aan voor nog veel meer tips, trucs, nieuws en event.